Teksty o św. Franciszku

EUCHARYSTIA kielicheuchar
Święty Franciszek ukochał ponad wszystko Eucharystię, kontemplował wielką tajemnicę w której pod kawałkiem chleba znajduje się prawdziwy Bóg, Ten, który jest uniżył się, aby być chlebem dla człowieka.  (zobacz więcej)

MODLITWAmodlitwa
Modlitwa w życiu świętego Franciszka była osobistym spotkaniem z Bogiem Żywym, sam jest nazywany mistrzem świętej modlitwy, przez którą wzniósł się ku kontemplacji Boga. Jest nastwiony na słuchanie, ale także wchodzi w dialog z Bogiem, Który daje mu poznać swoją wolę i pragnie wejść w Jego życie na zawsze. (zobacz więcej)

Reklamy